Psykoterapi i Linköping

Psykoterapi är bra för den som längtar efter att förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Terapi är en behandling i form av regelbundna samtal en längre eller kortare period hos en utbildad psykoterapeut. Omfattningen av terapin beror på vilka problem man önskar övervinna. Att bli medveten om sina känslor och reaktioner samt var de kommer ifrån kan i förlängningen förändra hur vi ser på oss själva och andra. Det påverkar även vår självbild och självkänsla. Det är du som bestämmer vad samtalet skall handla om och vi som arbetar här har tystnadsplikt.