Vi erbjuder också samtal över telefon och skype.

Pernilla Engblom

Jag heter Pernilla Engblom och som psykoterapeut möter jag främst enskilda individer som känner att de vill komma vidare i livet, i relation till andra och i sig själva. Mitt arbetssätt är att utifrån en relationell grund vara flexibel efter dina behov i din situation. Jag önskar finnas med i ett engagerat samspel och utforskande kring dina känslor, tankar och behov.

En livskris kan ha sin orsak i plötsliga yttre förändringar och omständigheter eller komma inifrån en själv, olika faser i livet ser olika ut. Negativa minnen och upplevelser från förr kan börja göra sig påminda och det är inte alltid man på egen hand kan se möjliga lösningar på problemen. Jag har under många år arbetat på Linköpings Stadsmissions samtalsmottagning och där mött människor i samtal kring oro och ångest, nedstämdhet, utmattning och depression, sorg, relationsproblem, konflikter, ensamhet, bristande självkänsla eller känslor av skam och skuld.

Jag har också flerårig erfarenhet av arbete med familjebehandling, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och stödinsatser för unga nyblivna föräldrar.

Kanske lever du nära någon som har svårigheter av olika slag vilket också kan sätta dig och dina känslor på prov. Medberoende och konflikthantering är områden som engagerar mig, där jag kan erbjuda dig hjälp vidare.


Formella utbildningar inom området:

 • Beteendevetare med en filosofie kandidatexamen i psykologi, Linköpings universitet. År 2008

 • Psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning, Ersta Sköndal högskola. År 2016

 • Övrig fortbildning:
  FFT – funktionell familjeterapi, 2008
  KBT grundutbildning, 2009
  Våld i nära relationer, 2009
  Existentiell psykologi grund, 2008
  MI – motiverande samtal, 2011
  Prime for life, 2012