Parterapi i Linköping

Den relation vi lever i kan vara utvecklande och fylld av glädje och gemenskap. Tyvärr är det inte alltid enkelt att få det att fungera i den nära relationen. Vi har alla med oss erfarenheter från tidigare relationer allt från våra föräldrar till vänner och familj. De svårigheter och mönster man kan fastna i kan upplevas som omöjliga att ta hand om på egen hand. Det kan då vara till hjälp att träffa en terapeut som i egenskap av tredje oberoende part lyssnar och ger utrymme för reflektion. Parterapi varierande i längd. Ibland är det tillräckligt med 3-5 samtal och ibland krävs det fler.