Vi erbjuder också samtal över telefon och skype.

Parterapi i Linköping

Att leva i en par-relation kan vara utvecklande och fyllt av glädje och gemenskap. Tyvärr är det inte alltid enkelt att få det att fungera i den nära relationen. Vi har alla med oss erfarenheter från tidigare relationer som påverkar hur vi förhåller oss idag. De mönster och problem som kan uppstå kan upplevas som omöjliga att lösa på egen hand. Det kan då vara till hjälp att träffa en erfaren terapeut som i egenskap av tredje oberoende part lyssnar, återspeglar och ger utrymme för reflektion.