Vi erbjuder också samtal över telefon och skype.

Maria Åhman

Jag heter Maria Åhman och jag arbetar som legitimerad psykoterapeut med en systemteoretisk och relationell inriktning. Samtalen inbegriper teorier från bl.a. anknytningsbaserad och affektfokuserad terapi. 

Under många år arbetade jag på Linköpings stadsmission med familjebehandling och mötte familjer med olika slags bekymmer. Jag har lång erfarenhet av samtal med barn, ungdomar, enskilda vuxna, par och familjer. I familjesamtalen har jag bland annat stöttat föräldrarna i att förstå sig själva och sina barn samt lett många nätverks möten. Under de senaste åren har jag vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut och framförallt varit inriktad på att arbetat med parterapi och familjeterapi. 

Min familj har fungerat som familjehem i många år och jag har även erfarenhet av att handleda inom detta område. Utifrån min utbildning till familjepsykoterapeut och mångåriga erfarenhet som familjehem erbjuder jag därför handledning till familjehem samt till yrkesverksamma som handleder familjehem. 

Jag håller föredrag på universitet och i andra sammanhang inom olika ämnen. Utifrån min erfarenhet som familjehem talar jag inom det ämnet ur olika synvinklar. Andra ämnen jag föreläser om är anknytningsteorin, anknytningens betydelse för psykisk hälsa, föräldrarollen och hur man håller en kärleksrelation levande över tid.

Välkommen att höra av er om ni önskar anlita mig för att hålla ett föredrag. 

Jag är också engagerad i integrationsarbete för ensamkommande flyktingbarn.


Formella utbildningar:

  • Själavårdsutbildning, Liljeholmens folkhögskola. År 1997

  • Diakonal utbildning, Liljeholmens folkhögskola. År 2000

  • Beteendevetare med en filosofie kandidat examen i psykologi Linköpings universitet. År 2008

  • Nätverksutbildning, Nätverkslaget i Västerås. År 2008

  • Grundutbildning i psykoterapi med relationell inriktning, Linköpings universitet. År 2011

  • KBT grundutbildning, Linköping, 2009

  • Par sexualitet och familjeliv Malmö högskola. År 2014

  • Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med inriktning på familj Ersta Sköndahl,Stockholm År 2017

  • Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi, Linköpings universitet, pågående, År 2020