Handledning i Linköping

Vi erbjuder handledning till människor som själva arbetar med att hjälpa andra människor. Det är mycket viktigt med regelbunden handledning för att utvecklas i sin yrkesroll och för att få avlastning. Vid handledning av arbetsgrupper är det viktigt att det finns plats för reflektion och lyhördhet är i centrum. Hur påverkar arbetsuppgifterna mitt mående? Hur man tar tillvara allas kompetens i arbetsgruppen? Vi erbjuder också handledning för familjehem specifikt.