Vi erbjuder också samtal över telefon och skype.

Handledning i Linköping

Vi erbjuder handledning till Dig som själv arbetar med att hjälpa andra människor. Det är mycket viktigt med regelbunden handledning för att utvecklas i sin yrkesroll och för att få avlastning. Vid handledning av hela arbetsgrupper är lyhördhet viktigt att det finns plats för reflektion. Hur påverkar arbetsuppgifterna mitt mående? Hur kan vi ta tillvara allas kompetens i arbetsgruppen?

Vi erbjuder också handledning för familjehem specifikt.