Familjeterapi i Linköping

Det kan uppstå olika typer av problem i samspelet mellan barn och föräldrar oavsett ålder och mellan vuxna i en familj. Att träffas hela familjen för att med terapeutens hjälp skapa en dialog är mycket hjälpsamt för alla i familjen. Familjen kan ses som ett system där alla påverkar och påverkas av varandras mående.

Det är viktigt att se till hela familjen och att alla ska få sin röst hörd. Det kan handla om problematiska relationer till en tidigare partner, en svärmor eller inom familjen som bor tillsammans.

Om det uppstår konflikter och bekymmer i en familj eller hos en enskild person kan det ibland vara bra om hela nätverket kommer med och att man tillsammans pratar om det. Vi har utbildning som nätverksledare och kan hålla i nätverksmöten om ni så önskar.