Vi erbjuder också samtal över telefon och skype.

Familjeterapi i Linköping

Familjen kan ses som ett system där alla påverkar och påverkas av varandras mående. Det kan uppstå olika typer av problem i samspelet mellan vuxna i en familj, mellan barn och föräldrar oavsett ålder eller inom en syskonskara. Att träffas hela familjen för att med terapeutens hjälp skapa en dialog är mycket hjälpsamt för alla i familjen.

Det är viktigt att se till hela familjens behov  och att alla ska få sin röst hörd. Det kan handla om problematiska relationer inom familjen som nu bor tillsammans eller t ex  till en tidigare partner eller mor- eller farföräldrar.

Om det uppstår konflikter och bekymmer i en familj eller hos en enskild person kan det ibland vara bra om hela nätverket kommer med och att man tillsammans pratar om det. Vi har utbildad nätverksledare som kan hålla i nätverksmöten om ni så önskar.

Om du som nybliven småbarnsförälder upplever en önskan om att lyfta frågor och funderingar tillsammans med en psykoterapeut är du välkommen att boka tid.