Föreläsningar i Linköping

Vi håller föredrag inom olika ämnen.

  • Den första anknytningen till våra föräldrars betydelse för vår psykiska hälsa och för hur vi sedan fungerar i andra relationer.

  • Föräldrarollens många sidor

  • Hur håller man kärleken vid liv i en vardag som är “krävande”?

  • Att vara ett familjehem: processen för att ta beslutet och hur det kan fungera i vardagen.

Se under flik "Om mottagningen" för att se vem utav oss som håller vilka föredrag.